CHOOSE YOUR COLOR
LIGHT
DARK

ბიზნეს კონტაქტი

პროდუქტი: ლოგოს ბრენდინგი, ვებ გვერდი 

კლიენტი: ბიზნეს კონტაქტი
სააგენტო: შპს "კონექტი"

დიზაინერი: დავით რიკიაშვილი
პროექტის მენეჯერი: ნათია სუხიტაშვილი
პროგრამისტები: უჩა ღვინიაშვილი, ნიკა ჭითანავა, დავით სავანელი businesscontact.ge
ბიზნეს კონტაქტი ბიზნეს კონტაქტი

share