CHOOSE YOUR COLOR
LIGHT
DARK

კარაპს მედლაინი

პროდუქტი: ვებ გვერდი

კლიენტი: კარაპს მედლაინი 
სააგენტო: შპს "კონექტი"

დიზაინერი: დავით რიკიაშვილი
პროექტის მენეჯერი: სოფო ქემაშვილი
პროგრამისტები: ნიკა ჭითანავა, დავით სავანელი, გიორგი მოსაშვილი carapsmedline.ge
კარაპს მედლაინი კარაპს მედლაინი

share