CHOOSE YOUR COLOR
LIGHT
DARK

საქართველოს უნივერსიტეტი

პროდუქტი: ვებ-გვერდის დიზაინი 

დამკვეთი: საქართველოს უნივერსიტეტი
სააგენტო: კონექტი 

ვებ გვერდის კონცეფცია და დიზაინი: დავით რიკიაშვილი
დამხმარე დიზაინერი: თორნიკე ბოკუჩავა
პროექტის მენეჯერი: თეა გოროზია
საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველოს უნივერსიტეტი

share