CHOOSE YOUR COLOR
LIGHT
DARK

უნივერსალ ტრანზიტ სერვისი

პროდუქტი: სრული ბრენდინგი, ვებ გვერდი

კლიენტი: უნივერსალ ტრანზიტ სერვისს
სააგენტო: შპს "კონექტი"

კრეატიული დირექტორი და ვებ დიზაინერი: დავით რიკიაშვილი
ლოგო დიზაინერი: მაკა ზედელაშვილი
პროექტის მენეჯერი: სოფო ქემაშვილი
პროგრამისტები: უჩა ღვინიაშვილი, ნიკა ჭითანავა, დავით სავანელი utsgeorgia.ge
   "კონექტი" წარმატებულად თანამშრომლობს ბიზნესში ახლად შემოსულ კომპანიებთან, რადგან აქ იწყება ლოგოს შექმნა და შემდეგ ყველაფერი ის, რაც საჭიროა ბიზნესისათვის. სწორედ ასე ვიმუშავეთ “უნივერსალ ტრანზიტ სერვისთან“, რომელსაც ჯერ კომპანიის ლოგო დავუმზადეთ და შემდეგ ვებ გვერდი, რომლის მეშვეობითაც ახორციელებს თავის ბიზნეს საქმიანობას.
უნივერსალ ტრანზიტ სერვისი უნივერსალ ტრანზიტ სერვისი
   გვერდი საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ტრანსიტული გადაადგილების მსურველს, დარეგისტრირდეს საიტზე ქვეყანაში შემოსვლის წინ და უზრუნველყოს დაზღვეული გადაადგილება საქართველოს მასშტაბით.

share