CHOOSE YOUR COLOR
LIGHT
DARK

მეტრიქსი

პროდუქტი: ნეიმინგი / ლოგო / ბრენდინგი 

დამკვეთი: მეტრიქსი
სააგენტო: კონექტი

კრეატიული დირექტორი: დავით რიკიაშვილი 
გრაფიკული დიზაინერი: თორკინე ბოკუჩავა 
პროექტის მენეჯერი: ელენე ჭავჭანიძე

Company Mission
The "Metrix" mission is strictly defined in the construction and repairing industry and provides for the supply of resources according to the needs of the customers’ vision of interior or exterior, which is based on individual consultation and personal interaction, in order to maximize the uniqueness of each individual person.

Aim of the Concept
Friendship of " Metrix " and "Connect" does not count for years, moreover, our relationship is quite fresh and new, but it is clear to both parties that the connection was promising to carry something very interesting and important. Our goal is to turn the company's main driving force into their own niche and transform into visual or verbal communication.
მეტრიქსი მეტრიქსი
სახელდება (Naming) 
სახელის შერჩევა საოცრად დიდი პასუხისმგებლობაა. სააგენტომ უნდა შეძლოს და შეეხოს კომპანიის გულს, წერტილს, რომელიც განსაზღვრავს მის რაობასა და არსებობის ძირითად ასპექტებს, მაქსიმალური სიზუსტით გაიაზროს ხასიათი, მსოფლმხედველობა თუ პოზიცია, რომელიც საკუთარი თავისა და ბაზრის მიმართ აქვს. 

სახელდების ამ კონკრეტულმა პროცესმა, რომელმაც „მეტრიქს“-მდე მიგვიყვანა მრავალი ფორმა, შინაარსი თუ გარდასახვა განიცადა. სიტყვებად ვაქციეთ არაერთი შეგრძნება, რომელიც კომფორტს, ხარისხს, სიამოვნებასა და ინდივიდუალურობას გულისხმობდა, შევეხეთ არაერთ ეპოქას, კულტურასა და ენას, რომელსაც მშენებლობასთან დაკავშირებული ტერმინები თუ გამოცდილება ჰქონდა. საბოლოოდ, მეტამორფოზების ამ ქარიშხალში მივიღეთ სიტყვა ძლიერი სუფიქსით, რომლის ეტიმოლოგიაც სხვადასხვა კულტურებსა და რეგიონებში თითქმის ერთსა და იმავე შინაარს ატარებს და ძირითადად გულისხმობს მართვას, ძალაუფლებასა და უპირატესობას. სუფიქს „Rix”-ის გათამაშება არის ხერხი, რომელიც ხაზს უსვამ კომპანიის ძლიერ მხარესა და არსებულ პოზიციას, რომელსაც იგი იკავებს ქართულ სამშენებლო-სარემონტო ბაზარზე. 

ლოგო 
„მეტრიქსის“ ლოგოს შექმნისას ძირითადი ყურადღება მიექცა გეომეტრიულ ფორმებსა და ფერებს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია კომპანიის საქმიანობასთან. სიმეტრია, ფორმის სიზუსტე, რომელიც მოცემულია 4 ფერის ტანდემით, ქმნის სივრცულ კონსტრუციას და გვევლინება სიმყარისა და სანდოობის სიმბოლოდ, ხოლო ლოგოს ტიპოგრაფიკულ ნაწილში ვხედავთ ისარს, რომელიც პირდაპირ ასოცირდება მოძრაობასა და წინსვლასთან.

share